Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače

História a súčasnosť


Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače bol zriadený za účelom poskytovania sociálnych služieb pre občanov Obce Liptovské Sliače v prípade voľnej kapacity aj pre občanov okolitých obcí.

DD a DSS je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, zriadená na dobu neurčitú. V rámci svojho poslania plní úlohy vymedzené v Zriaďovacej listine zo dňa 26. 9. 2005 vydanej obecným zastupiteľstvom Obce Liptovské Sliače.

Predmetom našej činnosti je poskytovanie sociálnej starostlivosti občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a starším občanom v zariadení sociálnych služieb. Organizačnou súčasťou je jedáleň pre dôchodcov.
Majetok organizácie tvorí časť majetku Obce Liptovské Sliače, ktorý slúži na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb.
Začiatok činnosti organizácie je datovaný od 1. 10. 2005, kedy boli uzatvorené pracovno-právne vzťahy s 18-timi zamestnancami.
Prví obyvatelia boli prijímaní do zariadenia od 3. 12. 2005 a postupne sme naplnili kapacitu
(28 miest) nášho zariadenia.

Od 01.06.2008 sa mení a dopĺňa predmet činnosti na základe Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine, vykonávanie opatrovateľskej služby v byte obyvateľa Obce Liptovské Sliače v zmysle rozhodnutia starostu Obce Liptovské Sliače. Delimitáciou boli prevedené pracovno-právne vzťahy 19-tich zamestnancov, 20-tich opatrovaných občanov v byte.
Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách TU (ďalej len "zákon"), zásadným spôsobom mení koncepciu poskytovania sociálnych služieb ako celku.

Na základe novej legislatívy od 1. 1. 2010 dodatkom č. 3. k zriaďovacej listine zo dňa 19. 11. 2009 dochádza ku zmene názvu našej organizácie „Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače“ (ZpS a DSS) a k rozšíreniu poskytovania sociálnych služieb o podporné služby – odľahčovacia služba a požičiavanie pomôcok.

O zariadení

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V máji chladno – bude vína na dno.

Sviatok a výročie

Meniny má Júlia, Juliána, Liana, Rita