Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače

1. Názov projektu: „Podpora opatrovateľskej služby v obci Liptovské Sliače“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (link www.employment.gov.sk), projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu (www.esf.gov).

Kód projektu ITMS2014+: 312041R365

O projekte

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače na základe predloženia žiadosti realizuje projekt „Podpora opatrovateľskej služby v obci Liptovské Sliače“.

Miesto realizácie projektu: Obec Liptovské Sliače

Trvanie projektu: 01.03.2019 – 30.04.2021

Výška nenávratného príspevku: 118 560€

Konkrétny ciel projektu: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Typ aktivity

Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestnenia klientov do zariadení.

Hlavné aktivity

Poskytovanie opatrovateľskej služby.

Cieľová skupina
  1. deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
  2. zamestnanci vykonávajúci politiky  a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj  v neverejnom sektore
Aktivity

Realizáciou projektu „Podpora opatrovateľskej služby v obci Liptovské Sliače“ sa podporí rozvoj poskytovania terénnej opatrovateľskej služby v územnom obvode obce Liptovské Sliače pre prijímateľov sociálnej služby odkázaným na sociálnu službu. Vytvoria sa vhodné podmienky pre zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti prijímateľov sociálnej služby a ich rodín a podporí sa súbeh rodinného a pracovného života rodinných príslušníkov prijímateľov sociálnej služby. Cieľom  aktivity – poskytovanie opatrovateľskej služby je predchádzať umiestneniu občanov seniorov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a s nepriaznivým zdravotným stavom do pobytových zariadení sociálnych služieb. Okrem toho aktivita „Podpora opatrovateľskej služby“ podporí zotrvanie občanov  v prirodzenom prostredí v rodine a komunite a zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby. Opatrovateľskú Službu v rámci projektu poskytuje 8 odborne kvalifikovaných zamestnancov, ktorí sú  v pracovnom vzťahu k ZPS a DSS Liptovské Sliače.
 

Dátum vloženia: 1. 3. 2019 13:47
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 3. 2022 16:45

Projekty

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Štyri dni pred slnečným obratom a štyri dni po ňom predzvestujú panujúcu chvíľu až do Michala /29.9/.

Sviatok a výročie

Meniny má Anton, Genadij, Tobiáš,